Back to top

Розробка айдентики, етикетки, упаковки

Архітектура бренду тісно пов’язана зі стратегією просування бізнесу. З одного боку, вона відображає стан справ на поточному етапі. З іншого боку, наочне уявлення взаємозв’язку всіх елементів бренду дозволяє вчасно вносити коригування.

Значення архітектури бренду для розвитку бізнесу

Маркетингові дослідження показують, що особливістю сучасних компаній є їх мультибрендовість. Структурована організація брендованих складових в рамках однієї компанії називається архітектурою бренду.

Припустимо, ваша компанія надає різні послуги, виробляє різні товари або складається з декількох підрозділів. Раціонально побудована архітектура бренду об’єднує їх в чітку систему, забезпечує порядок і ефективну взаємодію.

Ви будете бачити і контролювати все, що у вас є, і розуміти, які позиції необхідно додати, а які прибрати для впевненого руху вперед. Це правило стосується як великих корпорацій, так і невеликих компаній. Архітектура бренду залежить не стільки від величини, скільки від брендового портфеля компанії.

Архітектура бренду сприяє:

 • Ясному позиціонуванню компанії на ринку.
 • Диверсифікації виробництва.
 • Досягненню більшої взаємодії з клієнтами і бізнес-партнерами.
 • Зниженню маркетингових витрат.
 • Більш точному бренднеймінгу і обміну інформацією.
 • Забезпеченню узгодженості роботи структурних елементів.
 • Створенню і захисту цінностей компанії.

Види архітектури бренду

Існують різні способи організації архітектури брендів.  Розглянемо деякі з них.

Монолітний вид архітектури бренду

В основі такого способу створення бренду лежить домінування головного бренду компанії. Основний акцент айдентики робиться на беззастережну довіру покупця до його імені та репутації.  Дочірнім компаніям передається його назва та логотип з різними доповненнями і варіантами кольору.  Прикладом може бути архітектура бренду FedEx.

бренд

Індосований вид архітектури бренду

Сенс цієї архітектури полягає в маркетингової синергії між головним брендом та іншими брендами компанії. У цьому випадку акцент робиться на візуальної пізнаваності основного бренду. Виділення кольором не використовується. Одним із прикладів такої моделі є продукція компанії Apple.

створення бренду

Плюралістичний варіант архітектури бренду

Відмінність цієї структури полягає у відсутності видимого взаємозв’язку брендів компанії. Їх імена не асоціюються з головним брендом, який може стояти осторонь або взагалі залишатися в тіні. Така організація характерна, наприклад, для брендів, що належать компанії Procter & Gamble.

брендове агенство

На практиці структура брендового портфеля багатьох компаній часто є складною комбінацією різних архітектур.

Як побудувати ефективну архітектуру бренду

Створення успішної системи брендів і візуалізація айдентики дозволяє компанії поліпшити організацію бізнесу та підвищити продуктивність, а клієнтам – отримати більш чітке уявлення про бренд. Все це зміцнює позиції компанії і відкриває нові можливості для зростання.

Головні питання, на які слід відповісти, приступаючи до створення архітектури бренду:

 1. Зв’язок брендів всередині компанії. Наскільки сильним повинен бути зв’язок дочірніх компаній з батьківським брендом?
 2. Склад брендового портфеля. Які товари та послуги повинні отримати свій бренд?
 3. Ієрархія брендів. Які зв’язки між брендами, підрозділами, послугами і товарами компанії будуть пріоритетними?
 4. Розробка фірмового стилю. Які назви, дизайн логотипів, кольори та символіка найкраще ідентифікують бренд на ринку?

Бренд-будівництво грає важливу роль в розвитку бізнесу. Сильний бренд означає стійкі позиції на ринку.

Щоб правильно, швидко та ефективно створити архітектуру бренду, варто звернутися до фахівців. Брендингове агентство ТСД допоможе в побудові і поліпшенні архітектури бренду для успішного розвитку вашого бізнесу.